Održan 7. festival “BusMusicFest”

6. listopada na Busovačkoj planini u Busovači u organizaciji Fondacije Kairos, održan je 7. festival “BusMusicFest”. Manifestacija je počela 18.00 sati kada je prostor, u kojoj su postavljeni izložbeni stolovi (štandovi), otvorena za posjetitelje. Bilo je 6 glazbenih sastava i 4 pojedinca.

Ideja o „BusMusicFest“ je proizašla iz analize kulturnih događaja na području općine Busovača čime se uvidjelo da kulturnoj i zabavnoj ponudi nedostaje glazbeni festival. Busovača je nadaleko poznata po kvalitetnim glazbenim sastavima i pojedincima koji najrjeđe nastupaju na području Busovače. Osnovna ideja festivala je okupiti glazbenike iz Busovače, ali i okoline.

Publika je i ove godine bila oduševljena pripremljenim programom što je potvrdio i gromoglasan pljesak koji je popratio svaku izvedbu. Fondacija Kairos je veličanstvenim festivalom sebi dala za zadaću nastaviti sa uspješnim organiziranjem ove manifestacije, kao i svih ostalih koje realizira u Busovači.